вторник

При поръчки над 100 лири/евро попитайте за отстъпка!
Индивидуалните поръчки се пускат веднага при заявка и плащане (според уговорката)!
Общи поръчки
В червено се отбелязва сумата, която е нужна за да се събере поръчката и да се пусне!
Когато са събрани поръчките се пускат в 21 ч., ако не е отбелязано друго!
2.80 лв/лира 
3.00 лв/лира 
3.00 лв/лира
3.00 лв/лира - още 10 лири
3.00 лв/лира 
3.00 лв/лира 
3.00 лв/лира 
3.00 лв/лира 
3.00 лв/лира 
Индивидуални поръчки 
2.90 лв/лира + 2.20 лв/кг доставка до БГ
2.90 лв/лира + 2.20 лв/кг доставка до БГ 
3.00 лв/лира -  поръчва се веднага
3 лв/лира + 2,20 лв/кг 
3 лв/лира + 2,20 лв/кг 
3.00 лв/лира - поръчва се веднага
3.00 лв/лира
3.00 лв/лира - поръчва се веднага
3.00 лв/лира - над 15 лири се поръчва веднага
3.00 лв/лира - над 10 лири се поръчва веднага
Индивидуални поръчки
5 лв/поръчка
2 лв$
2.40 лв/евро - още 40 евро
2.40 лв/евро 
2.40 лв/евро 
2.40 лв/евро
18 лв/артикул 
Индивидуални поръчки от Германия
2.20 лв/евро + 4 лв/кг доставка до БГ 
2.20 лв/евро + 4 лв/кг доставка до БГ 
2.20 лв/евро + 4 лв/кг доставка до БГ