петък

При общи поръчки над 100 лири/евро (200 лири за sportsdirect) в рамките на една седмица (от понеделник до петък), получавате 0,05 лв. отстъпка на лира/евро *
Индивидуалните поръчки се пускат веднага при заявка и плащане (според уговорката)!
Общи поръчки
В червено се отбелязва сумата, която е нужна за да се събере поръчката и да се пусне!
Когато са събрани поръчките се пускат в 21 ч., ако не е отбелязано друго!
2.80 лв/лира 
3.05 лв/лира
3.05 лв/лира 
3.05 лв/лира 
3.05 лв/лира - още 47 лири
3.05 лв/лира 
3.05 лв/лира 
3.05 лв/лира 
Индивидуални поръчки 
2.95 лв/лира + 2.20 лв/кг доставка до БГ 
2.95 лв/лира + 2.20 лв/кг доставка до БГ 
18 лв/артикул - още 1 артикула
3.05 лв/лира -  поръчва се веднага
3.05 лв/лира - поръчва се веднага
3.05 лв/лира - поръчва се веднага
3.05 лв/лира - още 6 лири
3.05 лв/лира 
3.05 лв/лира 
3.05 лв/лира - над 10 лири се поръчва веднага
Индивидуални поръчки
5 лв/поръчка
2 лв$
3.05 лв/лира - още 30 лири
2.40 лв/евро - още 20 евро
2.40 лв/евро 
2.40 лв/евро - поръчка 02.12
2.40 лв/евро - още 35 евро
Индивидуални поръчки от Германия
2.20 лв/евро + 4 лв/кг доставка до БГ 
2.20 лв/евро + 4 лв/кг доставка до БГ 
2.20 лв/евро + 4 лв/кг доставка до БГ 
* Отстъпката важи при пуснати поръчки в рамките на седмицата, за един сайт (т.е. 100 лири или евро трябва да се направят от един сайт). Ако сумата е направена от няколко поръчки и първата или първите са били платени, то разликата ще се приспадне при плащането на последната такава за седмицата. 
Пример: ако поръчате от kik.de в понеделник за 60 евро, а следваща поръчка се пусне и в петък, а вие сте направили поръчка за 50 евро, то за седмицата сте направили поръчка от kik.de за 110 евро, следователно ще заплатите 110*2,35=258,50 лв, вместо 264 лв (110*2,4). Поръчката от понеделник би следвало да е заплатена до петък по курс 2,40лв/евро, т.е .60*2,40=144 лв, то при следващото плащане на поръчката от петък ще заплатите 50*2,35=117,50 лв - 3 лв (60*2,40 - 60*2,35) = 114,50 лв. или иначе сметнато 258,50 лв (общо) -144 лв (платени)=114,50 лв (остатък за плащане). 
По този начин се смята за всеки сайт, само при Общи поръчки и в рамките на седмицата от понеделник до петък (или неделя, ако се пускат общи поръчки уикенда)!